INFORMAČNÍ KURZY SPIRALDYNAMIK®

V rámci našich kurzů vám nabízíme jedinečnou možnost seznámit se s konceptem Spiraldynamik® a poznat tak trochu jiný pohled na lidské tělo. Bude to pohled více trojrozměrný s přesně definovanými zákonitostmi. Věříme, že vás pohltí stejně jako nás a dá vám hnací sílu do dalších kurzů linie vzdělávání v konceptu Spiraldynamik®, např. kurzu Basic Med nebo Basic Move. 

Pro koho jsou informační kurzy určeny 

Navštívit informační kurz doporučujeme všem, kteří váhají, kterým směrem se ve své práci fyzioterapeuta vydat, či těm, kteří mají více větších kurzů, které jim vzájemně nedávají velké souvislosti a neví, jak je využít ve vzájemném souladu. Koncept vzdělávání Spiraldynamik® vám nebude vyprávět o jiných technikách, metodách či přístupech, ale nabídne vám komplexní pohled na biomechaniku lidského těla, nabídne tu skutečnou funkční anatomii a tím vám smaže ostré a zbytečné hranice mezi terapeutickými přístupy. Díky Spiraldynamik® pochopíte, jak vše do sebe zapadá, jak všechno souvisí se vším a že to lidské tělo má ohromné možnosti, které však nejsou náhodné.  

Proto jsou tyto kurzy vhodné pro všechny, kteří v rámci své praxe provádějí diagnostiku pohybového systému a navrhují řešení problému. To jsou mnohdy právě terapeuté a lékaři, kteří naleznou jedinečný pohled na správné fungování lidského těla. 

Dále budou spokojeni ti, kteří vedou cílené a odborné terapie či terapeutické skupinové lekce. Sem můžeme zařadit fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lektory zdravotních cvičení. Vám nabídne koncept Spiraldynamik® nové možnosti vnímání pohybu uvnitř vlastního těla, ale také umění vnímat a sledovat cizí pohyb a v neposlední řadě předávat tyto vědomosti a dovednosti dál svým klientům.  

Pokud jste lektoři skupinových či individuálních lekcí jógy, pilates, TRX, pokud jste trenérem ve fitness centru, nebo trénujete v rámci sportovního klubu veslaře, hokejisty, gymnasty či plavce... Vy všichni získáte možnost uchopit vaše lekce či tréninky v novém funkčním rozměru s velkým respektem k lidskému zdraví, avšak současně s maximálním funkčním efektem.

Jak kurzy fungují

V naší nabídce můžete navštívit informační kurzy Spiraldynamik® na náledující témata:  

 • 3D funkce nohy (dříve Funkce dolní končetiny) 
 • Trup v pohybu

3D funkce nohy                                                                                                         4. 200 Kč

V tomto kurzu věnovaném lidské noze s funkčními návaznostmi na celou dolní končetinu se seznámíte se základní myšlenkou konceptu Spiraldynamik®, jeho pohledem na funkční anatomii, biomechaniku a tzv. fyziopedagogiku (tedy metodický přístup terapeuta ke klientovi v rámci celého procesu motorického učení).

Přehled jednotlivých kapitol:

 • Historie Spiraldynamik®
 • Co je Spiraldynamik®
 • Pohled Spiraldynamik® na 3D anatomii a biomechaniku dolní končetiny
 • Funkční návaznosti podle Spiraldynamik®
 • Nejčastější funkční poruchy
 • Nejčastější strukturální poruchy
 • Řešení těchto poruch z pohledu Spiraldynamik®
 • Moderní trendy v ortopedii a možnosti spolupráce s fyzioterapeuty
 • Individuální i skupinová práce s uvědoměním dolní končetiny
 • Práce s navedením pohybu ve dvojicích
 • Ukázky využití rehabilitačních pomůcek v terapii

Trup v pohybu                                                                                                            4. 100 Kč  

Seznámíte se nejen se samotným terapeuticko-pohybovým konceptem Spiraldynamik®, ale především získáte informace o zákonitostech pohybu lidského trupu (hlava, pánev, hrudník). Poznáte jak funguje naše páteř, co na ni platí, jak souvisí s hrudníkem a jak dalece můžeme prožít volný a svobodný pohyb ...

Přehled jednotlivých kapitol:

 • Historie Spiraldynamik®
 • Co je Spiraldynamik®
 • Pohled Spiraldynamik® na 3D anatomii a biomechaniku trupu
 • Funkční návaznosti podle Spiraldynamik®
 • Přístup Spiraldynamik® k řešení funkčních poruch
 • Individuální práce s uvědoměním mobility pánve, hrudníku a páteře
 • Práce s navedením pohybu ve dvojicích
 • Ukázky využití rehabilitačních pomůcek v terapii
 • Skupinové lekce s integrací Spiraldynamik® do jógy, tance, pilates

Nejbližší termíny kurzů


3D funkce nohy

podzim 2020


Trup v pohybu

zima 2020