Jana Kracíková


Vzdělání:

2010 - 2012: magisterský studijní program, Speciální pedagogika PdF MU Brno

2007 - 2010: bakalářský studijní program, Fyzioterapie LF MU Brno 


Pracovní zkušenosti:

2016 - dosud: založení soukromé praxe NZZ Fyzio Motion Brno

2016 - dosud: spolupráce s Barefoot Brno (odborné poradenství o minimalistické obuvi)

2012 - dosud: spolupráce s MUDr. Vašinovou - gynekologická ambulance

2012 - dosud: spolupráce s MUDr. Evou Pospíšilovou - revmatologie, interní a alternativní medicína

2013 - 2015: Soukromá praxe v NZZ Sportovní fyzioterapie Brno

2010 - 2012: odborná praxe na pozici fyzioterapeut, MUDr. Jan Černý

2010 - 2011: odborná praxe na pozici fyzioterapeut, Paracentrum Fenix 


Odborné kurzy a semináře:

2017: DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace A,B (P. Kolář et al.)

2017: Barefoot Training Specialist - level 1 (E. Spichal)

2017: Run Free Injury - workshop (E. Splichal)

2017: Naboso Flow - workshop (E. Splichal)

2017: Feldenkrais praktické semináře - čelist, rameno, páteř (P. Lancová)

2017: Movement lesson® Foundation in Touch (M. Turner)

2017: Spiritualita v psychosomatice (J. Klímová, P. Moos)

2016: Anatomy Trarains I. Struktura a funkce (Ari-Pekka Lindberg)

2016: Myofasciální integrace, Úvod do umění Rolfingu (M. Strydom)

2016: Myofasciální integrace, Opora je vztah (M. Strydom)

2016: Spiraldynamik® Strečink a 3-D excentrika od hlavy až k patě (Ch. Larsen)

2016: Spiraldynamik® Terapie ruky (S. Leu)

2016: Born to run - seminář (D. Visser)

2016: Born To Run Coaching Course (Lee Saxby)

2015: Spiraldynamik® Intermidiate I. (L. Kazmarová)

2015: Spiraldynamik® Skolioza (K. Rosman)

2015: Spiraldynamik® elastické vazivo s S-Ball micro sensitive (S. Oetterli)

2014: Forma-Funkce-Stabilizace (Clara - Maria Helena Lewitová a Mgr. J. Maryška)

2014: Spiraldynamik® Basic Med (L. Kazmarová)

2013: Forma - Funkce - Facilitace (Clara - Maria Helena Lewitová a Mgr. J. Maryška)

2013: Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a systém PodoCam (MUDr. M. Havrda)

2013 Zhotovování vložek firmy Schein (MUDr. M. Havrda)

2012: Bazální podprogramy (J. Čápová a Mgr. T. Debowský)

2012: Klappovo lezení a kvadrupedální lokomoce (J. Čápová a Mgr. T. Debowský)

2012: Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (PhDr. I. Špringrová, Ph.D)

2012: Terapie funkčních poruch pánevního dna (Klinika Monáda Mgr. M. Šenková)

2012: Kinesiologie-patofyziologie dolní končetiny a nohy (PhDr. I. Špringrová, Ph.D)

2012: Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (PhDr. I. Špringrová, Ph.D.)

2011: Základní principy R. Brunkow (PhDr. I. Špringrová, Ph.D)

2011: Seminář Snoezelen - Bazální stimulace (doc. PhDr. J. Pipeková, Ph.D.)

2011: Terapie ramenního kloubu z pohledu BPP (J. Čápová a Mgr. T. Debowski)

2011: Medical Taping Concept (MTC), (L. Krestová)

2011: Propriofoot koncept (PhDr. I. Špringrová, Ph.D)

2011: Komplexní terapie ramene (Klinika Monáda, Mgr. M. Šenková)

2011: Komplexní terapie krční páteře (Klinika Monáda, Mgr. M. Šenková)

2010: Řetězení poruch v pohybovém aparátu (Klinika Monáda, MUDr. J. Tichý)

2010: Kineziotaping (Edu Spa College, Bc. K. Štědrák) 

2009: Kurz Tejpování, REHA PROFI s.r.o. (Mgr. T. Dvořáková Ph.D.)

2009: Kurz Reflexologie nohy (Dexter Akademy)

2009: Kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví (Dexter Akademy)