Jiří Šedý


Vzdělání:

1998 - 2004: 1. Lékařská fakulta UK, obor všeobecné lékařství, MUDr.

2004 - 2009: 1. Lékařská fakulta UK, obor zubní lékařství, MDDr.

2005 - 2008: 2. Lékařská fakulta UK, postgraduální studium, obor neurovědy, Ph.D.

2009 - 2011: Czech Management Institute Prague, ESMA, MBA

2016 - 2019: Filozofická fakulta UK, obor Český jazyk a literatura

2011 The Fellow of the Academy of Dentistry International, FADI

2011 The Fellow of the International College of Dentists, FICD

2019 Docent v oboru Anatomie, histologie a embrylologie, MU Brno 


Pracovní zkušenosti:

1999 - 2005: Anatomický ústav 1. LF UK Praha, lektor, asistent

2002, 2003: Department of Neurology, Boston University, Boston, vědecký pracovník

2004: Department of Physiology, Tufts University, Boston, vědecký pracovník

2005 - 2015: Akademie věd České republiky, Praha, vědecký pracovník

2004 - 2011: Privátní Stomatologická a Stomatochirurgická praxe, Praha, asistent

2009 - 2012: Výzkumný ústav Stomatologický 1. LF UK a VFN, zubní lékař, asistent

2010 - 2012: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, asistent

2013 - 2014: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie VFN, Praha, sekundární lékař

2015 - dosud: Ústav normální anatomie LF UP, Olomouc, odborný asistent

2010 - dosud: Privátní stomatologická praxe, Praha, vedoucí lékař


Ocenění:

2002: 2. místo na 3. studentské vědecké konferenci 1. LF UK 

2003: 1. místo na 4. studentské vědecké konferenci 1. LF UK 

2003: 2. místo na 4. studentské vědecké konferenci 1. LF UK 

2003: 3. místo na Slovenské a České studentské vědecké konferenci lékařských fakult 

2004: 1. místo na 5. studentské vědecké konferenci 1. LF UK 

2005: Výroční cena České Anatomické společnosti za nejlepší publikaci roku 2004 

2005: Cena za nejlepší poster kongresu ČUS ČLS JEP 2005 v Praze (spoluautor) 

2005: Cena České Společnosti pro Neurovědy za nejlepší publikaci roku 2004 

2006: Cena České Společnosti histo- a cytochemické za nejlepší publikaci roku 2005 

2007: Cena Jana Opletala pro nejlepšího studenta 1. LF UK 

2007: Uznání za prezentaci vědecké práce, ČFS 

2007: Blahopřání rektora UK k publikaci v Science 

2008: 3. místo nadace Scientia za nejlepší publikaci roku 2007 

2008: 1. cena ČSKEF za nejlepší publikaci autorů do 35 let 

2008: 3. cena nadace Blood pressure za nejlepší publikaci 

2008: Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty 

2009: Visegrad group academies young researcher award 2009 

2009: Lékař roku 2008 - Jesseniova cena

2009: 2. cena České Urologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2008 

2009: 3. cena České Urologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2008 

2009: Česká hlava, kategorie Doctorandus

2009: Mimořádná cena rektora UK 

2010: 1. cena v soutěži mladých fyziologů za přednášku na 86. fyziologických dnech

2010: Cena Učené společnosti České Republiky 

2010: 1. cena České Urologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2009 

2010: 2. cena nadace Blood pressure za nejlepší publikaci 

2013: 1. cena v soutěži mladých fyziologů za přednášku na 89. fyziologických dnech

2014: 1. cena za poster. Kongres České ortodontické společnosti Plzeň (spoluautor) 

2017: Cena děkana LF UP za významnou publikační činnost v roce 2016 


Monografie:

Šedý J. Chirurgická anatomie hernií. Triton, Praha, 2007. 120 s. ISBN 978-80-7254-923-8. Recenze: prof. Pešková, prof. Eliška. 

Šedý J a kol. Klinická anatomie penisu. Triton, Praha, 2010, 88 s. ISBN: 978-80-7387-320-2. Recenze: Dr. Navrátil, Doc. Naňka. 

Šedý J. Neurogenní plicní edém. Spišské vydavatelstvo, Bratislava, 2011, 91 s. ISBN 978-80-970526-0-7. Recenze: Dr. Zicha, prof. Syková. [4] Šedý J. Kompendium stomatologie I. Triton, Praha, 2012, 1196 s. ISBN 978-80-7387-543-5. Recenze: kolektiv 59 recenzentů. 

Šedý J. Kompendium stomatologie II. Triton, Praha, 2016, 1224 s. ISBN 978-80-7553-220-6. Recenze: kolektiv 19 recenzentů.

Šedý J, Foltán R. Klinická anatomie zubů a čelistí. Triton, Praha, 2010, 175 s. ISBN 978-80-7387-312-7. Recenze: prof. Mazánek.

Šedý J. Zubař nejlepší přítel člověka. ALMI, Brno, 2014, 139 s. Populárně-naučná monografie. ISBN 9788087494103. 

Šedý J. Zubař nejlepší přítel člověka. ALMI, Brno, 2018, 142 s. Druhé vydání. Populárně-naučná monografie. ISBN 978-80-87494-30-1.


Další publikace naleznete zde...