Pánevní dno - AKTIVNÍ TERAPIE

26.05.2024

Podána žádost o udělení souhlasného stanoviska k zařazení do celoživotního vzdělávání UNIFY ČR a UNIPA.


Praktický kurz zaměřený na rozšíření nabídky aktivních přístupů při léčbě poruch pánevního dna.

V tomto kurzu budeme vycházet ze znalostí úvodního dílu Pánevní dno, proto je pro účast nutnou podmínkou absolvování úvodního kurzu.


Datum konání:                 26. května 2024 (neděle)

Počet hodin:                    7,5 hodin (+ 1 hodina na oběd)

Začátek:                           9:00

Konec:                              17:30

Místo konání:                   Netroufalky 7, Brno - Bohunice

Lektoři:                             Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Jana Kracíková

Cena:                                4. 000 Kč


Těšit se můžete na:

 • ukázky dalších cviků pro optimalizaci napětí pánevního dna
 • aktivní propojení pánevního dna s okolními segmenty (hlavou, horní i dolní končetinou)
 • možnosti aktivního působení na viscerální oblast
 • aplikaci rozmanitých modifikací a pomůcek

Kurz je veden hlavně prakticky, kdy bude kladen důraz na dostatek času pro ukázky i na vyzkoušení cviků. Je také možnost zopakovat některé cviky z úvodního dílu s detailnějším rozborem (dle potřeb účastníků).

S sebou:
 • Pohodlné oblečení
 • Psací potřeby
 • Dobrou náladu


Zajistíme:

 • Pracovní sešity na poznámky
 • Anatomické modely pánve (kostěné, svalové, vazivové i fasciální)

 • Pomůcky (podložky, míče, malé míčky, jóga bloky, ručníky ...)
 • Literatura s tématikou pánevního dna k zapůjčení a nahlédnutí
 • Anatomické atlasy k nahlédnutí
 • Potvrzení o účasti na kurzu
 • Drobné občerstvení