Olga Gruberová Vzdělání:

2014 - 2019: postgraduální studium, Mezinárodní technologický institut CEITEC

2010 - 2012: magisterský studijní program, Fyzioterapie LF MU Brno

2009 - 2010: studijní stáž na Universida de Vigo, Fisioterapia, Pontevedra, Španělsko


Pracovní zkušenosti:

2017 - dosud: NZZ Fyzio Brno ve spolupráci s Fyzio Motion Brno

2015 - 2017: NZZ Sportovní fyzioterapie Brno

2013 - 2019: výuka studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2012 - 2018: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně


Odborné kurzy a semináře:

2018: Spiraldynamik® - Terapie ruky (S. Leu)

2017: DNS - Neuromuskulární dynamická stabilizace A, B (P. Kolář, L. Ujcová et al.)

2017: Barefoot Training Specialist - level 1 (E. Spichal)

2017: Run Free Injury - workshop (E. Splichal)

2017: Naboso Flow - workshop (E. Splichal)

2016: Diploma Spiraldynamik® - level Advanced (mezinárodní odborná zkouška)

2016: Spiraldynamik® - BasicMed Asistent (L. Kazmarová)

2016: Konference Spiraldynamik® - aktivní účast na téma: Kolenní kloub

2016: Spiraldynamik® - Impingement syndrom ramenního kloubu (M. Christen, L. Kazmarová)

2016: Páteř plná života (P. Růžička)

2016: Ramena bez bolesti (P. Růžička)

2016: Born to Run - Seminář pro přirozená chodidla (D. Visser)

2015: Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy) A, B, C, D (J. Čápová, T. Debowski)

2015: Spiraldynamik® - Bolesti zad z pohledu Spiralydynamik (M. Christen)

2015: Diploma Spiraldynamik® - level Intermediate (mezinárodní odborná zkouška)

2015: Spiraldynamik® - BasicMed Asistent (L. Kazmarová)

2015: Spiraldynamik® - Intermediate Specific 3D Práce s tělem (W. Schneider)

2015: Intenzivní kurz fyzikální terapie A, B (J. Poděbradský, J. Urban)

2014: Spiraldynamik® - Intermediate (L. Kazmarová)

2014: Spiraldynamik® - Odborná didaktika I. (M. Christen, L. Kazmarová)

2014: Spiraldynamik® - Silový trénink (O. Hartel, L. Kazmarová)

2013: Spiraldynamik® - kurz Sball - Trup: hrudní páteř a hrudník (S. Oetterli, L. Kazmarová)

2013: Spiraldynamik® - BasicMed (L. Kazmarová)

2012: Cvičení SM systém I., II. (R. Smíšek)

2012: Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě I., II. (J. Čápová, T. Debowski)

2012: Rehabilitace ve sportovní medicíně (J. Martinková)

2011: Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii ... (I. Palaščáková-Špringrová)

2010: Vertikální reflexologie plosky nohy (K. Nerudová)

2009: Bosu Core (D. Müller)

2008: Instruktor kondičního posilování (J. Dýrová)