AKTUÁLNÍ KURZY


Naše kurzy v roce 2024 získaly odbornou garanci v rámci celoživotního vzdělávání organizacemi Unie fyzioterapeutů ČR (UNIFY) a Unie porodních asistentek ČR (UNIPA). V jednání je garance s Českou asociací ergoterapeutů (ČAE). 

Absolventi kurzů tak obdrží udělené kredity.


2024


2025

Na kurzy, které ještě nemají pevné datum si můžete rezervovat místo na emailu: info@groofy.cz.

Stačí napsat Vaše jméno a kurz, na kterém máme místo podržet.

KURZ PRO PORODNICE

ve spolupráci s Holistickým vzděláváním v porodnictví Aničky Kohutové

MAPA ABSOLVENTŮ NAŠICH KURZŮ 

Cílem je průběžně tvořit přehlednou síť pro navázání spolupráce s kolegy, přistupujícími k dané problematice podobně a to včetně mezioborové spolupráce s jinými profesemi. 

Mapa je aktuálně v procesu tvorby a předpokládáme, že nám to vezme jedno takové pracovní šestinedělí, takže odhadujeme, že bude kompletně dotvořena koncem května


DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL KE KURZU TMK