POROD S DIASTÁZOU


Opakovaně se na kurzech setkávám s dotazy, jestli je pravda, že žena s diastázou musí své dítě rodit pouze v poloze v leže na zádech. A mně vždy jako první příjde na mysl "Ach jo, proč?"


V první řadě bych chtěla zdůraznit, že břišní stěna není to, co primárně "tlačí" dítě ven. Dítě se rodí:

1. svou vlastní aktivitou

2. opakovanými silnými kontrakcemi orgánu = dělohy

3. závěrečnou dopomocí břišní stěny

Otázkou tedy je, jak můžeme dítěti a děloze tento proces usnadnit?


Jak POROD přirozeně ULEHČIT DÍTĚTI?

1. Volbou vhodných porodních pozic (volí si intuitivně rodící žena, nebo nabízí znalý porodní doprovod) můžeme pomoci dítěti otevírat porodní cestu. Zvětšujeme tedy prostor v jednotlivých pánevních etážích (chcete-li v pánevních rovinách) a využíváme tak komplexní 3D mobilitu CELÉ pánve - známou jako nutace a kontranutace.

2. Dále můžeme dítěti nabídnout sílu, která je přirozená a je zdarma = GRAVITACE. Porodní cesty totiž nejsou rovná dutina, ale můžeme říci, že ctí tvar křížové kosti (viz obr.). Porodní kanál je tedy dorsálně konvexní (vypouklý oblouk) a ventrálně konkávní (prohlubeň). Pokud jsme si toho vědomi, můžeme opět vhodnou porodní pozicí využít gravitaci, protože váha dítěte není v tomo ohledu zanedbatelným pomocníkem.


Jak POROD přirozeně ULEHČIT DĚLOZE & BŘIŠNÍ STĚNĚ?

1. Můžeme děloze poskytnout pevnou oporu tak, aby byla schopna se "zacentrovat" nad porodní cesty a svými kontrakcemi naváděla dítě právě do zmíněných pánevních etáží. Pokud děloha svým nevyhovujícím náklonem vede dítě do "stěny" místo do "cesty", nastávají zbytečné "komplikace". Oporou pro dělohu by měla být přirozeně právě břišní stěna. A tady to vidíme, břišní stěna je podpůrným pomocníkem pro pracující dělohu a současně regulátorem nitrobřišního tlaku, který se v případě potřeby ke kontrakcím dělohy v závěru porodu přidává. Když je břišní stěna vyčerpaná nebo jakkoliv dysfunkční, můžeme / musíme* jí nabídnou oporu zevní tou je pevný zavinovací šátek, rebozo, prostěradlo. Takovým pomocníkem zajistíme to, že regulace nitrobřišního tlaku se zlepší, děloha má lepší podmínky pro práci, zacentruje se a vede dítě vhodným směrem.

2. Můžeme podpořit fyziologický reflexní děj, který řídí děložní kontrakce - tzv. Fergusonův reflex. Více o něm jsem pro Vás sepsala zde.


* Proč musíme nabídnout oporu? Abychom zabránili komplikacím v podobě např. dystokie ramének, je nutné dysfunkční břišní stěnu pevně zavinout, abychom mohli využít výhody předklonových pozic a pozic na čtyřech. Ty dobré porodní asistentky tuto potřebu opor v podobě zavinovacích šátků a reboz dobře znají a v praxi využívají.


Jak si to můžeme ZKOMPLIKOVAT? Nutíme ženu ležet na zádech! Co tím způsobíme?

1. Porodní cesty jsou ve svém závěru (pánevní východ) "do kopce". Nepomáhá gravitace - naopak po gravitaci dítě naléhá na sakrum. Břišní stěna musí vlastně začít intentzivněji pracovat, aby děloze pomohla proti tomuto zbytečnému mechanickému "odporu" vyvést dítě ven. Položme si otázku … Je tohle náš cíl? Dokáže tedy dysfunkční břišní stěna ještě více zabrat?

2. V leže na zádech nemůže pánev provádět svůj komplexní 3D pohyb. I když je tam otvor na sakrum – nestačí to. Nutace a kontranutace není jen o křížové kosti, týká se celého pánevního kruhu, všech 3 spojených kostí, včetně kyčelních kloubů. Dítěti tak nedáváme prostor a dokonce mu jej můžeme nevědomky ubírat.

3. V poloze na zádech nemáme moc možností, jak břišní stěně pomoci s oporou a regulací nitrobřišního tlaku. A argument, že se v leže na zádech aspoň neopírá těžká děloha o břicho, je jen pasivní řešení, které se ovšem nepromítne do zlepšení funkce. Je to spíše taková Potěmkinova vesnice.


Tady je tedy můj názor na poškozující demagogii – ženy s diastázou musí rodit na zádech.

S vizí o změnách k lepšímu

Olča Gruberová & GrooFy