VYUŽITÍ REBOZA JAKO ÚČINNÉHO NÁSTROJE


Odborný článek o využití reboza jako účinného nástroje pro nápravu malpozice plodu během porodu ve FAKULTNÍ NEMOCNICI V SALT LAKE CITY ve spolupráci s University of Utah.

--Rebozo Technique for Fetal Malposition in LaborSusanna R. Cohen, CNM, MSN, DNP, Celeste R.Thomas, CNM, MSNJournal of Midwifery &Women's Health (www.jmwh.org)


Jako argument na neopodstatněné pochybnosti až dehonestaci, pramenící pravděpodobně z neznalosti, nezkušenosti a strachu, vám nabízím článek z prestižního odborného časopisu, který je z roku 2015 a který už před 9 lety potvrdil účinnost reboza při nápravě zadního postavení dítěte. A nejen to, článek popisuje rebozo jako nepostradatelný "porodní" nástroj patřící do výbavy každého poskytovatele porodní péče řešícího nevyhovující pozici plodu.

Článek se také věnuje tomu, jak omezené možnosti mají lékaři právě při řešení malpozic a to především týkajících se zadního postavení. V článku si můžete přečíst kazuistiku o využití 3 rebozo technik, které byly praktikovány u 24leté prvorodičky se zadní pozicí plodu ve stáří gravidity 40+3.


Rodička přišla do porodnice pro 2 dny trvající kontrakce střední intenzity, tou dobou každých 3-6 minut s délkou trvání 45 až 60 s. Žena přijala nabídnutou techniku nápravy pozice plodu rebozem. Po ošetření rebozem se podle monitoringu zklidňuje srdeční frekvence plodu a žena cítí výraznou úlevu od bolesti zad se subjektivní úlevou mezi kontrakcemi. Následuje spontánní vaginální porod novorozence v levém předním postavení.

Autorky článku zdůrazňují, že rebozo neslouží k přímému otočení plodu, jako např. manuálně vedený lékařský obrat, avšak touto tradiční technikou je uvolňována pánev na úrovni svých spojů, svalů a vazů, což plodu umožňuje dokončit porodní pohyby bez omezení. Proto lze dle jejich slov použít rebozo bez obav z uvedení dítěte do nevyhovující polohy.


V článku najdete, jaké rebozo techniky byly využity, jaké komplikace může pro matku i dítě zadní postavení přinést, ale také si můžete přečíst v jakých situacích je tato nepřímá nápravná technika kontraindikována. Zajímavostí je, že během psaní tohoto článku se autorky setkaly s podobnými zkušenostmi svých kolegů a vzpomínají na kazuistiku s 39letou rodičkou ve stáří gravidity 39+6 s asynklitickým naléháním plodu. Po 12 hodinách od umělého protržení vaku blan byla rodičce indikována sekce. Porodní asistentkou však byla ještě nabídnutá technika nápravy rebozem. Po 5 minutách působení tímto tradičním nástrojem bylo asynklitické naléhání napraveno a žena za dalších 27 minut vaginálně porodila. Primářka porodního oddělení Dr. Abby Watson prohlásila "Jsem si jistá, že to bylo díky rebozu, že jsme porod dovedli až do tohoto bodu." Ošetřující lékař Dr. Mark Dassel potom napsal v poznámce pro porodní asistentku "Děkuji za Váš příspěvek o asynklitismu … zachránila jste rodičku od císařského řezu".


Článek vám nabízí argumenty a na konci článku také nemalý seznam odborných zdrojů k dalšímu samostudiu a inspiraci. Je zajímavé, že být nadčasový někdy znamená, vrátit se k tradici


V České republice a na Slovensku se osvětě v oblasti využití reboza u porodu věnuje řadu let porodní asistentka Anna Kohutová. Její dlouholetá a vytrvalá práce přinesla velké změny v oblasti porodnictví. To, že se u nás a na Slovensku začíná účinně pracovat s rebozem, je výsledek jejího snažení, jak na úrovni osvěty laické veřejnosti, tak na poli odborného vzdělávání formou kurzů pro porodníky.


Je i vaše porodnice stejně pokroková, aby přijala mnohaletou, praxí osvědčenou techniku bez předsudků a strachu? Používáte Vy ve své profesi rebozo?

Olča Gruberová