FUNKČNÍ PŘÍSTUPY K PORODU

podložené biomechanickými zákonitostmi a ověřené porodnickou zkušeností

KURZ PRO PORODNICE


Na úspěchu porodu se podílí mnoho faktorů. Hlavními z nich jsou aktivita dítěte, efektivita využití porodních sil a přirozená 3D biomechanika pánevního pletence.

V tomto jedinečném dvoudenním kurzu se naučíte, jak je možné tyto zásadní faktory pozitivně ovlivnit šetrnými a funkčními přístupy tak, aby se předešlo zbytečným porodním komplikacím. Díky získaným znalostem a dovednostem budete umět např. šetrně napravit zadní postavení či efektivně řešit nepostupující porod a to vždy s individuálním přihlédnutím ke konkrétní ženě i dítěti.

Díky bohaté praktické části se naučíte, jak ovlivnit progres porodu (podpora a navedení dítěte do pánve, podpora vnitřní rotace dítěte v pánvi) pomocí polohování, manuálních měkkých technik, práce s rebozem, press technik a dalšího.

Propojení znalostí fyzioterapie a porodní asistence patří k důležitým trendům současného porodnictví, a to je důvod, proč jsme se rozhodly propojit znalosti z obou oborů a předat vám je v ucelené a praktické podobě.

Rolí fyzioterapeutky v tomto kurzu je předat mnohdy chybějící biomechanické základy pro pochopení vyučované praxe a pomoci tak porodnímu týmu cítit se sebejistější v aktivním přístupu a aplikovat postupy individuálně s vlastní strategií. Kompetentní osobou pro samotné porodnické přístupy je z našeho pohledu člen porodního týmu a v tomto kurzu je zastoupen zkušenou porodní asistentkou.   


Tento kurz je určen pro porodnice, které mají zájem o celotýmové vzdělávání a chtějí svůj tým obohatit o FUNKČNÍ přístupy ověřené PRAXÍ a založené na DŮKAZECH


Datum konání:    2 dny dle domluvy

Začátek:               9:00 (oba dny)

Konec:                  18:00 (1. den), 17:00 (2. den)

Počet hodin:        17 hodin

Lektorky:              Anna Kohutová, Mgr. Olga Gruberová


OBSAH KURZU

 • Role dítěte u porodu a podpora jeho aktivity.
 • Pozice dítěte - palpace, hodnocení, řešení.
 • Rollover sekvence pro efektivní řešení zadního postavení dítěte.
 • Porodní síly a jejich využití u porodu (gravitace, břišní stěna, Fergusonův reflex).
 • Jak vyhodnotit předpoklad spolupráce břišní stěny při porodu (diastáza).
 • Podpora dysfunkční břišní stěny u porodu, včetně řešení nekompenzované diastázy.
 • Možnosti a výhody porodních poloh.
 • Pánev a její role u porodu.
 • Vazy a jejich vliv na kontranutaci a nutaci - ošetření a podpora mobility pánve.
 • Myofasciální systém a jeho vliv na kontranutaci a nutaci - ošetření a podpora mobility pánve.
 • Kloubní spoje a jejich vliv na kontranutaci a nutaci - ošetření a podpora mobility pánve.
 • Prevence a řešení nepostupujícího porodu.
 • Rollover sekvence pro vstup dítěte do pánve.
 • Rollover sekvence pro východ dítěte z pánve.
 • Prevence poranění měkkých tkání pánevního dna.
 • Chránění hráze při porodu.
 • Následky poranění perinea. 
 • Možnost přizvání těhotných figurantek pro vyzkoušení nabytých dovedností pod kontrolou lektorek.

 • Minimální účast je 20 osob na kurzu, maximální 35 osob.
 • Možnost hostitelské organizace pozvat externí účastníky cestou vlastní propagace kurzu.
 • Možnost hostitelské organizace zvolit si vlastní cenu za osobu pro účastníky kurzu.


CENOVÁ KALKULACE NA OSOBU

 • 20 - 24 osob na kurzu: 6.200 Kč/2 dny/osoba
 • 25 - 29 osob na kurzu: 4.800 Kč/2 dny/osoba
 • 30 - 34 osob na kurzu: 4.000 Kč/2 dny/osoba
 • 35 osob na kurzu: 3.500 Kč/2 dny/osoba   

V případě zájmu o kurz ve vaší porodnici nás můžete kontaktovat přes níže uvedený formulář nebo na emailu info@groofy.cz

Po přijetí vašeho požadavku společně domluvíme individuální termín. 


KAM DÁL - KURZY S PODOBNOU TÉMATIKOU