The Female Pelvis Anatomy and Exercises

Blandine Calais-Germain 

Kniha pomáhající ženám lépe poznat svou pánev se všemi souvisejícími strukturami a funkcemi. 

Zboží lze fakturovat v eurech do SR. U plateb bankovním převodem ze SR bude k celkovému nákupu účtován manipulační poplatek 5 EUR (strháván bankou za mezinárodní platbu).

950,00 Kč

Ženská pánev a její orgány jsou mnohdy nedoceněnou oblastí lidské anatomie. Jsou důležité nejen pro sexualitu, ale jsou také stěžejní pro procesy porodu a vylučování. Kniha byla napsána pro ženy, aby ji používaly v průběhu života, se zvláštním důrazem na těhotenství, porod a jeho změny. Jejím cílem je pomoci ženám lépe poznat svou pánev s jejími souvisejícími strukturami a pochopit jak je nutné udržovat tuto část těla funkční a zdravou. Kniha začíná popisem funkční anatomie pánve a toho, jak reaguje na těhotenství a porod. Poté následuje série specifických cvičení, zpočátku pro sebeobjevování a poté pro zvýšení flexibility, síly a koordinace každé z pánevních struktur. Kniha končí několika pokyny, které se zaměřují na pánev v různých fázích života ženy. Kniha byla navržena tak, aby téma pánve bylo srozumitelné všem ženám. Více než 250 kreseb ilustruje každý důležitý aspekt anatomie pánve a ukazuje čtenáři, jak provádět jednoduchá cvičení, aby byla pánev a její související struktury co nejfunkčnější.