Visceral Manipulation II

Jean-Pierre Barral

V této knize Jean-Pierre Barral dále rozvíjí koncepty, techniky a přístupy poprvé popsané ve své průkopnické práci Viscerální manipulace I. Zatímco se první text soustředil na základní anatomické a fyziologické pozadí tohoto přístupu k léčbě spolu se základními manipulativními technikami, Viscerální manipulace II se soustředí na klinické příznaky, diagnostické metody, emoční spojení a pokročilejší techniky. 

První kapitola této knihy představuje koncept funkčních řetězců a reflexogenních zón, které jsou klíčové pro využití viscerálních přístupů v kontextu osteopatie. Je zde hluboká diskuse o tak jedinečných diagnostických metodách, jako je celkový a lokální poslech, správné použití Adson-Wrightových a dalších ortopedických testů, vztah mezi emocemi a orgány, techniky pro obnovení správné viscerální viskoelasticity a strategie léčby, včetně některých speciálních problémů spojených s manipulací u dětí. 

IHNED K ODESLÁNÍ

2 800,00 Kč