TEMPOROMANDIBULÁRNÍ KLOUB

ÚVODNÍ DÍL

28. - 30. března 2025


Podle slov absolventů z minulých let si troufneme bez ostychu říci, že tento třídenní kurz je naprostá "bomba" a to dokonce široko-daleko, mimo hranice ČR. Kombinace fyzioterapie a odborné specializované stomatologie přináší unikátní pohled a komplexní vysvětlení problematiky čelistního kloubu. Získáte nejen znalosti o kloubu samotném, ale také pochopíte možné návazné dysfunkce, které nebývají odhaleny jako následky poruch TMK a pacienti tak často končí v rukou psychologů či psychiatrů s nežádoucí symptomatickou medikací. Dysfunkce čelistního kloubu totiž mohou být příčinou urputných, nespecifických a i "netradičně probíhajících" bolestí hlavy, ucha, zubů, dutin, krční páteře či ramenních pletenců, projevit se může porucha TMK také jako dysfunkce polykání, mluvení a další. Není výjimkou, že se potíže orofaciální oblasti promítají do mnohem vzdálenějších oblastí jako je např. pánevní pletenec a ne výjimečně je zdrojem potíží TMK např. abdominální jizva. Jak vznikají tyto funkční i strukturální provázanosti a jak je možné potíže čelistního kloubu efektivně vyšetřit? Jak přistupovat v léčbě TMK a celé orofaciální oblasti v ordinaci fyzioterapeuta? A co už patří stomatologii, případně na jaká pracoviště se v takovém případě obrátit? Nemine nás ani téma bruxismu. To se dozvíte na tomto jedinečném kurzu.


Po absolvování tohoto dílu se můžete přihlásit na navazující díl TMK - pokročilá diagnostika.

Kurz je primárně určen pro fyzioterapeuty, stomatology, ortodontisty, čelistní chirurgy, dentální hygienistky a další zdravotnické profese. Ostatní obory mají kurz také zpřístupněn a to pro potřeby rozšíření vlastních znalostí, vedoucích k navedení svých klientů na správnou cestu k odborné terapii, nikoliv pro rozšíření jejich kompetencí v praktickém terapeutickém pohledu. 


Podána žádost o udělení souhlasného stanoviska k zařazení do celoživotního vzdělávání UNIFY ČR.

Absolventi kurzu tak v případě udělené garance získají kredity v rámci své odborné způsobilosti.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

pátek - neděle 28.  30. března 2025

začátek: 10:00 (pátek), 9:00 (sobota, neděle) / konec: 17:00 (pátek, sobota), 16:00 (neděle)

kurz má celkem 22 hodin z toho je každý den vyhrazena 1 hodina na oběd

Brno

Mgr. Jana Kracíková & Mgr. Olga Gruberová & Doc. MUDr. MDDR. Jiří Šedý Ph.D.

15.000 Kč / podána žádost o garanci UNIFY 

OBSAH KURZU

  • Podrobná funkční anatomie temporomandibulárního kloubu (TMK)
  • Podrobná funkční anatomie neuro- i viscerocrania s přihlédnutím k funkci TMK 
  • Precizní intraorální palpace zásadních struktur ve vztahu k TMK
  • Funkční anatomie orofaciální oblasti, včetně SMAS
  • Funkční anatomie ústního dna ve vztahu k TMK a stabilizaci Cp
  • Propojení TMK s jazykem ve funkci i struktuře
  • Fasciální napojení TMK přes SMAS v teorii i praxi
  • Hluboký fasciální systém hlavy v teorii i praxi
  • Extraorální manuální ošetření TMK
  • Extraorální manuální ošetření fasciálních napojení, včetně SMAS
  • Bruxismus a jeho vztah k TMK
  • Nejčastější příčiny bruxismu a doporučený terapeutický postup
  • Funkční návaznosti TMK na okolní tělesné segmenty
  • Základní biomechanické pohledy na 3D pohyb kloubu
  • Další manuální přístupy v terapii potíží kloubu v ordinaci fyzioterapeuta či stomatologa
  • Základy kritického myšlení pro stanovení správné terapeutické rozvahy
  • Ukázky možností nepřímého ošetření kloubu z okolních segmentů
  • Gnatologický pohled stomatologa pro fyzioterapeuty
  • Možnosti řešení potíží v ordinaci stomatologa a stomatochirurga
  • Využití preventivních i terapeutických pomůcek u poruch funkce TM kloubu
  • Inspirace autoterapie pro TMK
  • Doporučení strategie terapie
  • a mnoho dalšího


S SEBOU

 • Pohodlné oblečení

 • Psací potřeby

 • V případě zájmu vlastní podložku a ručník

 • Chuť se vzdělávat a přijímat nové informace

 • Dobrou náladu


ZAJISTÍME

 • Přehledná skripta

 • Anatomické modely hlavy a trupu (kostěné, svalové, vazivové i fasciální)

 • Anatomické atlasy k nahlédnutí

 • Literatura o TM kloubu k nahlédnutí 

 • Pomůcky k praktické části i k prodeji

 • Potvrzení o účasti na kurzu a udělení kreditů unií fyzioterapeutů 

 • Drobné občerstvení a příjemné respektující prostředíKAM DÁL - KURZY S PODOBNOU TÉMATIKOU


UBYTOVÁNÍ

Možnosti nejbližšího ubytování Vám budou sděleny od září 2024.